TRASA

 Trasa prowadzi ulicami miasta Tychy (asfalt) oraz wokół jeziora Paprocańskiego (częściowo ubite trakty leśne)
Długość trasy: 21,0975 km. Trasa nie posiada atestu PZLA ale jest mierzona profesjonalnym kołem pomiarowym.
Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km.

Na trasie będą znajdowały się trzy punkty z wodą pitną, rozmieszczone na ok. 5, 10 i 15 km trasy.
Na drugim i trzecim punkcie oprócz wody będzie dostępny izotonik do dyspozycji uczestników.
W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

Przebieg trasy może jeszcze ulec nieznacznym zmianom w związku z planowanymi remontami.

OTWÓRZ INTERAKTYWNĄ MAPĘ BIEGU

mapka-VITP-small